Over

Dagbesteding De Tuingroep biedt een werkplek voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Er wordt dagbesteding aangeboden aan mensen die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan werk in sociale werkplaatsen of in het bedrijfsleven. Door werkervaring op te doen en vaardigheden te leren in een werksituatie, wordt de overgang naar werk in bijvoorbeeld het bedrijfsleven gemakkelijker gemaakt. Daarom noemen wij onze cliënten werknemers!

Door het bedrijfsmatige karakter van De Tuingroep is het mogelijk werknemers zinvolle activiteiten aan te bieden, of zij nu een houtbewerking of tuinieren achtergrond hebben of niet. De werknemers dragen bij in het daadwerkelijk functioneren van het bedrijf, al zijn de werkzaamheden en het werktempo aangepast aan de hulpvraag.

Ook is het belangrijk om te weten dat het werk geen plichtmatig karakter heeft. Er hoeft namelijk geen productie gedraaid te worden. Daardoor worden er geen eisen gesteld aan werktempo, maar werknemers kunnen wel leren een arbeidsritme op te pakken. Tevens krijgen werknemers de kans om motorische of sociale vaardigheden te stabiliseren en te ontwikkelen.

De dagbesteding is bij ons goed georganiseerd. Wij hebben de zorg afgestemd op de werknemers in een omgeving die bij hen past. Zo kunnen wij zien waar iemand plezier in heeft en over welk talent hij of zij beschikt. De werknemer behoudt zeggenschap over zijn of haar leven. Het hebben van werk of dagbesteding zorgt voor een verrijking, het zorgt niet alleen voor een dag ritme maar geeft betekenis aan het dagelijks leven van de werknemer. Uitgedaagd worden en in verbinding staan met anderen.